SZAMPON SAMOCHODOWY 5 L

///SZAMPON SAMOCHODOWY 5 L

SZAMPON SAMOCHODOWY 5 L

Lekko zasadowy, pianowy szampon do czyszczenia pojazdów. Nieszkodliwy dla środowiska, łagodny dla lakieru.

Opis

  • Do gruntownego czyszczenia delikatnych powierzchni lakierowanych i z tworzyw sztucznych
  • Łagodny dla lakieru
  • Alkaliczny środek czyszczący
  • Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
  • Gotowy do użycia
  • Szybkie i efektywne czyszczenie w kombinacji z urządzeniami wysokociśnieniowymi Kärcher

Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania

  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
  • Mycie samochodów
  • Motocykle